Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Μας αρέσει η τάξη

Όλα είναι βάση Προγράμματος

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά

2

Φυσική

1

Έκθεση

1

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά

2

Φυσική

1

Έκθεση

1

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά

2

Φυσική

1

Έκθεση

1

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσική

3

Έκθεση

2

Χημεία

2

Αρχαία

2

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά Προσανατολισμού

3

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική Προσανατολισμού

3

Χημεία

2

Φυσική Γενικής Παιδείας

2

Έκθεση

2

Αρχαία

2

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά Προσανατολισμού

6

Φυσική Προσανατολισμού

4

Χημεία Προσανατολισμού

4

ΑΕΠΠ

3

ΑΟΘ

3

Βιολογία

3

Έκθεση

2

Λογοτεχνία Προσανατολισμού

1

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μάθημα

Ώρες

Μαθηματικά

3

Έκθεση

3

Δίκτυα

2

Ψηφιακά Συστήματα

2

Ανατομία Φυσιολογία

3

Βιολογία

1.5

Υγιεινή

1.5